Multimedia Đọc Báo in

Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Dak Lak giai đoạn 2011-2015: Giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của toàn tỉnh bình quân 3%/năm

16:05, 14/12/2011

Để Dak Lak  phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là Trung tâm kinh tế-văn hóa-xã hội của vùng Tây Nguyên, UBND tỉnh đã đề ra Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Dak Lak giai đoạn 2011-2015. Chương trình này được thông qua tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII.   

ab
Nước sinh hoạt là một trong những vấn đề sẽ được Chương trình giảm nghèo bề vững của tỉnh giai đoạn 2011-2015 tập trung đầu tư cho các xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn

Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Dak Lak giai đoạn 2011-2015 được xây dựng với những mục tiêu cụ thể: giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh bình quân 3%/năm; cải thiện đời sống của người nghèo, trước hết về y tế, giáo dục, văn hóa, nước sinh hoạt, nhà ở; người nghèo tiếp cận ngày càng thuận lợi với các dịch vụ xã hội cơ bản; cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội ở các huyện biên giới, huyện khó khăn, xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn được tập trung đầu tư đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt là hạ tầng thiết yếu (giao thông, điện, nước sinh hoạt).

Để thực hiện Chương trình, các chính sách giảm nghèo sẽ được thực hiện trong giai đoạn này gồm: tiếp tục thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo để sản xuất, kinh doanh, học nghề, làm nhà ở; thực hiện chương trình khuyến nông-lâm-ngư miễn phí đối với người nghèo, gắn khuyến nông-lâm-ngư với cung cấp tín dụng và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ cho người nghèo; đẩy mạnh thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chú trọng đào tạo nghề cho lao động nghèo, gắn dạy nghề với tạo việc làm cho lao động tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, kể cả xuất khẩu lao động ra nước ngoài; thực hiện cấp thẻ BHYT cho người nghèo, người dân tộc thiểu số vùng khó khăn, hỗ trợ người thuộc hộ cận nghèo mua thẻ BHYT hướng tới BHYT toàn dân vào năm 2014; thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên theo Nghị định 49 ngày 14-5-2010 của Chính phủ, đồng thời ngân sách nhà nước tỉnh hỗ trợ cấp sách giáo khoa và vở viết cho học sinh dân tộc thiểu số không thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị định 49; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167 ngày 12-12-2008 và Quyết định 67 ngày 29-10-2010 của Thủ tướng Chính phủ; chủ động, tích cực huy động nguồn lực của cộng đồng, doanh nghiệp, gia đình, dòng họ cùng với nguồn vốn cho vay vốn tín dụng ưu đãi để hỗ trợ người nghèo cải thiện về nhà ở; thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo. Bên cạnh đó, trong giai đoạn này, Chương trình cũng chú trọng triển khai các chính sách giảm nghèo đặc thù, đó là tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng ở các huyện biên giới, huyện khó khăn và các xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn.

Được biết, thực hiện Chương trình giảm nghèo của tỉnh giai đoạn 2006-2010, đã giảm từ 90.247 số hộ nghèo (năm 2005) xuống còn 28.992 hộ (năm 2010); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 27,55% xuống còn 7,45%, bình quân mỗi năm giảm 4,02%, vượt kế hoạch đề ra (2,5%/năm). Đồng thời, đến cuối năm 2011, toàn tỉnh có 11 huyện, thị xã, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%, trong đó 5 địa phương có tỷ lệ hộ nghèo dưới 5%.

Kim Oanh


Ý kiến bạn đọc