Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Súp giải ngân hơn 26 tỷ đồng vốn xây dựng cơ bản

15:08, 16/07/2021

UBND huyện Ea Súp cho biết, từ đầu năm đến nay, giải ngân kế hoạch vốn các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện đạt hơn 26,3 tỷ đồng, tương đương 30% tổng số vốn.

Cụ thể, ngân sách tỉnh và Trung ương đã giải ngân 20,6 tỷ đồng, trong đó, vốn kế hoạch năm 2021 là 15,7 tỷ đồng, vốn năm 2020 chuyển sang 4,9 tỷ đồng; ngân sách huyện giải ngân được 5,7 tỷ đồng, trong đó, hơn  4,2 tỷ đồng vốn năm nay và 1,4 tỷ đồng vôn năm trước chuyển sang.

Đến nay, các dự án năm 2020 chuyển tiếp đang nghiệm thu khối lượng và quyết toán; các dự án mới đã được phê duyệt báo cáo kinh tế, kỹ thuật, đang thực hiện lựa chọn nhà thầu, một số dự án đã triển khai thi công.

Một công trình xây dựng cơ bản đang thi công trên địa bàn xã Ia Lốp, huyện Ea Súp
Một công trình xây dựng cơ bản đang thi công trên địa bàn xã Ia Lốp, huyện Ea Súp

Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Ea Súp gặp nhiều khó khăn do biến động giá vật liệu, máy móc, vướng giải phóng mặt bằng và ngân sách địa phương hạn chế, khó đối ứng cho các dự án.

Minh Chi


Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​