Multimedia Đọc Báo in

Triển khai bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

22:04, 21/03/2021

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch và giao các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk năm 2021.

Việc bình chọn nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, quảng bá sản phẩm và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn.

Ngói màu Kata của Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hoàng Thụ (huyện Ea Kar) là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019
Ngói màu Kata của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng Thụ (huyện Ea Kar) là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019.

Sản phẩm tham gia bình chọn là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm của cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất và do chính đăng ký tham gia bình chọn; không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; có khả năng sản xuất hàng loạt với số lượng lớn, đáp ứng được nhu cầu thị trường và không phải là sản phẩm độc bản.

Năm 2020, toàn tỉnh có 14 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu ở cấp tỉnh và 5 sản phẩm được vinh danh cấp khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Minh Chi

 


Ý kiến bạn đọc