Multimedia Đọc Báo in

Cục Thuế tỉnh kiến nghị thu hồi 145 tỷ đồng tiền nợ thuế và tiền phạt chậm nộp

16:19, 20/10/2020

Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản kiến nghị UBND tỉnh về việc chỉ đạo thu hồi nợ thuế.

Theo đó, hiện nay các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh (bao gồm DN trực thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam và UBND tỉnh quản lý) còn phải nộp tiền thuê đất, tiền chậm nộp với tổng số tiền 145 tỷ đồng (nợ từ năm 2019 trở về trước là 91 tỷ đồng, phát sinh năm 2020 là 29 tỷ đồng, tiền chậm nộp là 25 tỷ đồng). Để thu hồi nợ thuế theo quy định của pháp luật, Cục Thuế tỉnh đề nghị UBND tỉnh có văn bản gửi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN đề nghị phối hợp, chỉ đạo Tổng Công ty Cà phê Việt Nam yêu cầu các DN thành viên thực hiện nghiêm túc nộp tiền thuế, tiền chậm nộp còn nợ vào ngân sách nhà nước; có văn bản giao Cục Thuế tỉnh thực hiện đôn đốc, cương quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với những trường hợp có khả năng tài chính, cố tình không chấp hành nộp tiền nợ thuế theo cam kết và tiền phát sinh hằng năm; chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện có liên quan phối hợp với cơ quan thuế trong việc thu hồi nợ thuế; có văn bản gửi Tổng Công ty Cà phê Việt Nam yêu cầu các DN thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ nộp tiền thuế, tiền chậm nộp còn nợ vào ngân sách nhà nước, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại DN thành viên; xây dựng phương án xử lý tài chính khi thực hiện cổ phần hóa, giải thể… để trả tiền nợ thuế…

Các đại biểu thảo luận về các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế tại Cuộc họp của Ban chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước đầu tháng 10
Các đại biểu thảo luận về những giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế tại Cuộc họp của Ban Chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước đầu tháng 10

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các chính sách tài khóa của Chính phủ nhằm hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch, nhiều nguồn thu ngân sách trên địa bàn tỉnh bị hụt thu so với dự toán đã đề ra cuối năm 2019. Do đó, việc thu hồi nợ thuế theo quy định sẽ góp phần hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020, bảo đảm nhiệm vụ cân đối thu chi được giao.

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc