Multimedia Đọc Báo in

Hội thảo khoa học quốc gia "Xây dựng vùng du lịch văn hóa sinh thái Tây Nguyên: Tiềm năng và những vấn đề"

16:08, 15/11/2019
Sáng 15-11, Viện Khoa học Xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Xây dựng vùng du lịch văn hóa sinh thái Tây Nguyên: Tiềm năng và những vấn đề”.
 
Chủ trì điều hành hội thảo là PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương Đảng; bà H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; TS. Nguyễn Duy Thụy, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội vùng Tây Nguyên.
 
Chủ trì điều hành hội thảo.
Các đại biểu chủ trì điều hành hội thảo.
 
Tại hội thảo, đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến xây dựng vùng du lịch văn hóa sinh thái Tây Nguyên như: Tiềm năng phát triển du lịch văn hóa sinh thái vùng Tây Nguyên; định hướng đồng sáng tạo và xác thực trong thiết kế sản phẩm du lịch văn hóa sinh thái; những mô hình có khả năng ứng dụng hiệu quả trong xây dựng vùng du lịch văn hóa sinh thái tại Tây Nguyên hiện nay; xây dựng sắc thái du lịch qua việc đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực; liên kết phát triển du lịch văn hóa sinh thái vùng; các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển vùng du lịch văn hóa sinh thái…
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh phát biểu tại hội thảo.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh phát biểu tại hội thảo.
 
Nhiều ý kiến cũng nêu lên những khó khăn, thách thức trong phát triển du lịch văn hóa sinh thái Tây Nguyên như: thiếu sự liên kết trong phát triển du lịch; cơ sở hạ tầng giao thông còn thiếu đồng bộ; chưa xây dựng, kết hợp được chuỗi giá trị sản phẩm du lịch; chưa xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù của từng tỉnh; chất lượng nguồn nhân lực và việc quảng bá hình ảnh chưa đáp ứng nhu cầu phát triển ngành Du lịch; trong quá trình khai thác du lịch, công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng và các sản phẩm của rừng chưa được chú trọng dẫn đến nhiều hệ lụy…
 
Một số đại biểu đặt vấn đề, trong bối cảnh đổi mới mô hình tăng trưởng, hội nhập và cuộc cách mạng công nghệ 4.0 thâm nhập đến mỗi lĩnh vực cuộc sống, các tỉnh Tây Nguyên cần lựa chọn những mô hình tăng trưởng vừa đảm bảo sự phát triển kinh tế, vừa không tách rời khỏi việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái. Bên cạnh đó, cần xây dựng khung pháp lý cần thiết để quản lý các loại hình du lịch và bảo vệ quyền lợi của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Khi ban hành, thực thi các chính sách về kinh tế - xã hội cần xem xét đến các vấn đề đặc trưng của văn hóa Tây Nguyên, tạo điều kiện cho người dân tham gia giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc mình thông qua hoạt động du lịch…
 
Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo.
Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo.
 
Hội thảo cũng đề ra nhiều giải pháp phát triển du lịch văn hóa sinh thái Tây Nguyên như: xây dựng chiến lược thị trường và sản phẩm du lịch; bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch; tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá; đào tạo nguồn nhân lực phục vụ hoạt động du lịch; phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng; liên kết khai thác, sáng tạo sản phẩm du lịch…
 
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh khẳng định, hội thảo lần này đối với các tỉnh Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng hết sức quan trọng và cần thiết, góp phần gìn giữ bảo tồn thiên nhiên, văn hóa tại các địa phương. Đắk Lắk là một trong những tỉnh có nhiều thế mạnh về phát triển du lịch văn hóa sinh thái, trong những năm qua tỉnh đã ban hành nhiều chính sách để thu hút đầu tư, phát triển các loại hình du lịch. Tuy nhiên, việc phát triển loại hình du lịch trên địa bàn tỉnh vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hiện có, tốc độ phát triển còn chậm, sản phẩm du lịch chậm đổi mới, chất lượng chưa cao. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, những sự chia sẻ, cùng kinh nghiệm, hiến kế hay và tâm huyết của các đại biểu tại hội thảo sẽ là cơ sở để tỉnh Đắk Lắk thêm nhiều thông tin, kinh nghiệm, giải pháp hay trong việc xây dựng du lịch văn hoá sinh thái tại tỉnh.
 
Lan Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.