Multimedia Đọc Báo in

Thị ủy Buôn Hồ sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

15:10, 29/08/2019

Sáng 29-8, Thị ủy Buôn Hồ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong 3 năm qua, Ban Thường vụ Thị ủy Buôn Hồ đã ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, triển khai thực hiện các chuyên đề hằng năm. 

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong 3 năm qua, thị xã đã tổ chức 10 lớp với 1.785 cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt Chỉ thị 05 và chuyên đề toàn khóa, hằng năm; cấp cơ sở tổ chức gần 100 lớp với trên 13.600 lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

Ban Thường vụ Thị ủy Buôn Hồ cũng đã chỉ đạo các đơn vị đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên với các hình thức như: tổ chức sinh hoạt thường xuyên, sinh hoạt theo chuyên đề gắn với công tác đánh giá tập thể, cá nhân; đưa vào tiêu chí trong xem xét đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên…

Bí thư Thị ủy Buôn Hồ Y Vinh Tơr phát biểu khai mạc hội nghị.
Bí thư Thị ủy Buôn Hồ Y Vinh Tơr phát biểu khai mạc hội nghị.

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 đã tạo chuyển biến quan trọng trong nhận thức và hành động, nhất là việc phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được nâng lên. Cán bộ, đảng viên tại các đơn vị, địa phương có sự đoàn kết, trách nhiệm, nhất là trong giải quyết công việc cho nhân dân. Các mô hình hay, cách làm mới, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều trên tất cả các lĩnh vực…  

Bí thư Thị ủy Buôn Hồ Y Vinh Tơr (đứng giữa) trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích tiêu biểu.
Bí thư Thị ủy Buôn Hồ Y Vinh Tơr trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích tiêu biểu.

Trong thời gian tới, thị xã Buôn Hồ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ thị xã; tiếp tục nâng cao ý thức đạo đức công vụ, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thanh niên nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; tập trung rà soát, đánh giá trách nhiệm của cấp ủy các cấp, vai trò nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị… 

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Buôn Hồ đã trao Giấy khen tặng 10 tập thể và 15 cá nhân vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016 - 2019).

Duy Tiến

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Giữ vững bình yên nơi biên cương Tổ quốc
Với những người lính mang quân hàm xanh, khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim. Điều này càng thôi thúc họ vượt khó, đem hết sức mình bảo vệ từng đường biên cột mốc, bảo vệ biên cương lãnh thổ.