Multimedia Đọc Báo in

Ký kết chương trình phối hợp hoạt động thanh thiếu nhi trường học năm học 2018 – 2019

14:38, 13/09/2018
Chiều 12-9, Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động thanh thiếu nhi trường học năm học 2018 – 2019.
 
Đại diện hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp
Đại diện hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp
 
Theo đó, hai đơn vị đã thống nhất sẽ cụ thể hoá chương trình phối hợp liên ngành phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị, tổ chức các hoạt động trọng tâm với quy mô cấp huyện, thị, thành phố và tương đương và đưa vào kế hoạch hoạt động trong năm học; định kỳ hằng tháng hoặc quý, nhà trường và Đoàn thanh niên tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với học sinh, sinh viên; bố trí “Ngày đoàn viên” trong tháng hoặc tối thiểu 2 tiết/tháng trong chương trình năm học của nhà trường để dành cho sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội và triển khai công tác học sinh, sinh viên; đưa chương trình sinh hoạt chuyên đề ngoại khóa thành chương trình bắt buộc trong sinh hoạt Đoàn; hướng dẫn đoàn viên về sinh hoạt Đoàn nơi cư trú theo sự hướng dẫn của Tỉnh Đoàn và Sở Giáo dục - Đào tạo; phối hợp xét tặng các loại quỹ “Khuyến học khuyến tài”, trao các loại học bổng học sinh “Vượt khó, học chăm”, “Tiếp sức đến trường”…
 
Chương trình phối hợp nhằm mục tiêu nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp hiệu quả của Ngành Giáo dục và các cấp bộ Đoàn trong công tác giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ, phát huy vai trò và tiềm năng của lực lượng học sinh, sinh viên, cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ trong các hoạt động của nhà trường và tổ chức Đoàn, Hội, Đội.
Vân Anh
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.