Multimedia Đọc Báo in

(Infographic) Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

15:38, 11/05/2023

Ngày 18/4/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 37-CTr/TU ngày 18/4/2023 về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Nghị quyết số 152/NQ-CP, ngày 15/11/2022 của Chính phủ về “Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị”.

 

 

Nội dung: Lan Anh
Trình bày: Công Định
 

 


Ý kiến bạn đọc