Multimedia Đọc Báo in

Thu ngân sách trên địa bàn huyện Ea Súp đạt gần 32,5 tỷ đồng

17:57, 14/07/2021

UBND huyện Ea Súp cho biết, từ đầu năm đến nay, tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt gần 32,5 tỷ đồng, tương đương 101,4% dự toán HĐND huyện giao, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, tổng thu thuế, phí đạt gần 24,5 tỷ đồng, tương đương 98% so với dự toán, tăng 25% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất gần 8 tỷ đồng, tương đương 114% dự toán, tăng 171% so với cùng kỳ.

Bên cạnh bảo đảm thu ngân sách, địa phương cũng thực hiện hiệu quả công tác quản lý thuế, tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế và triển khai có hiệu quả cải cách hành chính thuế. Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan chức năng của huyện cũng đã triển khai các đề án chống thất thu thuế và thu hồi nợ thuế, qua đó xử lý và thu được hơn 2,5 tỷ đồng.

Điện mặt trời mái nhà là lĩnh vực tạo nguồn thu đáng kể trên địa bàn huyện Ea Súp
Điện mặt trời mái nhà là lĩnh vực tạo nguồn thu đáng kể trên địa bàn huyện Ea Súp.

Từ nay đến cuối năm, huyện Ea Súp tiếp sẽ tục triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu, khai thác các nguồn thu, cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ người nộp thuế. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác thu hồi nợ đọng, xử lý, khoanh nợ, xóa nợ theo đúng đối tượng, thủ tục, hồ sơ quy định.

Minh Sỹ


Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​