Multimedia Đọc Báo in

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP. Buôn Ma Thuột đến năm 2025

16:16, 07/10/2021

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công văn đồng ý chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 249/QĐ-TTg, ngày 13-2-2014 như đề nghị của Bộ Xây dựng (tại Công văn số 3741/BXD-QHKT, ngày 15-9-2021) và UBND tỉnh Đắk Lắk (tại Tờ trình số 85/TTr-UBND, ngày 16-8-2021).

Bùng binh Km3 (TP. Buôn Ma Thuột). (Ảnh minh họa)
Bùng binh Km3 (TP. Buôn Ma Thuột). (Ảnh minh họa)

Để thực hiện việc điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức rà soát, lập Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP. Buôn Ma Thuột theo quy định pháp luật; kết hợp nghiên cứu việc mở rộng địa giới hành chính TP. Buôn Ma Thuột theo Nghị quyết số 103/NQ-CP, ngày 9-7-2020 của Chính phủ. Việc lựa chọn đơn vị tư vấn nước ngoài để triển khai thực hiện lập quy hoạch phải đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật về đấu thầu, đầu tư và pháp luật hiện hành liên quan.

Bộ Xây dựng hướng dẫn UBND tỉnh Đắk Lắk trong quá trình lập Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung nêu trên, thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định pháp luật.

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc