Multimedia Đọc Báo in

HĐND huyện Cư Kuin phát huy vai trò cơ quan dân cử

08:12, 13/05/2021

Phát huy vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện Cư Kuin đã chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động, giải quyết kịp thời các vấn đề cử tri quan tâm, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Phát huy vai trò người đại biểu nhân dân

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, các đại biểu HĐND huyện đã khẳng định được vai trò của người đại biểu dân cử thông qua việc nắm vững và vận dụng tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gần gũi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và phản ánh trung thực với HĐND tại các kỳ họp; tích cực tham gia giám sát và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để HĐND xem xét, thảo luận, quyết định.

Cử tri xã Ea Hu nêu kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri năm 2021.
Cử tri xã Ea Hu nêu kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri năm 2021.

Cùng với đó, chất lượng hoạt động của HĐND huyện ngày càng nâng cao, được thể hiện ngay từ công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp. Thường trực HĐND huyện lựa chọn những vấn đề trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm để đưa vào chương trình kỳ họp. Tại kỳ họp, công tác chất vấn và trả lời chất vấn cũng được đề cao và thực hiện nghiêm túc; các cá nhân, các cơ quan được chất vấn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc trả lời chất vấn và đề ra các giải pháp khắc phục những ý kiến cử tri nêu ra.

Đồng chí Lê Thái Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cư Kuin cho biết, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện đã tổ chức 40 đoàn giám sát, đã kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập của cơ quan chịu sự giám sát. Từ đó thảo luận, đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc để các cơ quan thực hiện có hiệu quả theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đơn cử như qua công tác giám sát việc cấp hỗ trợ tiền cho đối tượng nghèo, cận nghèo qua hệ thống Bưu điện huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phát hiện Bưu điện huyện bán bảo hiểm an sinh bưu điện qua hình thức trừ trực tiếp của người dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã báo cáo Thường trực Huyện ủy phối hợp với UBND huyện đề nghị bưu điện trả lại số tiền đã bán cho người dân không có nhu cầu.

UBND huyện Cư Kuin khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
UBND huyện Cư Kuin khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện Cư Kuin đã quyết định những vấn đề quan trọng về các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích phát triển sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội... tạo tiền đề cho việc thực thi, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển”.

 

 
 
Đồng chí Lê Thái Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cư Kuin

Cử tri Nguyễn Hữu Ngọ (thôn 10, xã Ea Tiêu) đánh giá: “Các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện đã được đổi mới theo hướng dân chủ; cử tri có thể đối thoại thẳng thắn với đại biểu HĐND huyện những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội và được giải đáp ngay tại chỗ những vấn đề thuộc thẩm quyền xử lý”.

Quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện Cư Kuin đã ban hành 102 nghị quyết, trung bình mỗi kỳ họp, HĐND huyện thường ban hành từ 7 - 12 nghị quyết tùy thuộc vào thực tế yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Nội dung chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát triển cơ sở hạ tầng, định hướng phát triển toàn diện trên các lĩnh vực như: về đất đai, xây dựng, thực hiện công trình nông thôn mới…

Đồng chí Lê Thái Dũng đánh giá: Với việc phát huy có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của HĐND các cấp trên địa bàn huyện, hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Cư Kuin đã có những chuyển biến tích cực. Giai đoạn 2016 - 2020, cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ. Giá trị sản xuất bình quân đầu người năm 2020 đạt 77,49 triệu đồng (tăng 9,5 triệu đồng so với chỉ tiêu nghị quyết). Nông nghiệp tăng trưởng ổn định và giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Hạ tầng phục vụ sản xuất được quan tâm đầu tư, hệ thống thủy lợi, bê tông hóa kênh mương tiếp tục được thực hiện. Tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đạt trên 1.048 tỷ đồng. Công tác giảm nghèo được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,95% (năm 2016) xuống còn 2,63% (năm 2020)...

Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc


Thanh niên Đắk Lắk sẵn sàng lên đường tòng quân
Ngày 8/2 (nhằm ngày 18 tháng Giêng năm Quý Mão 2023), gần 3.000 thanh niên ưu tú trong toàn tỉnh sẽ nô nức lên đường tòng quân; trong đó, có hơn 2.500 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 466 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.