Những kết quả nổi bật của phong trào thi đua yêu nước ở huyện Cư Kuin
Cập nhật lúc 09:01, Thứ Sáu, 04/03/2016 (GMT+7)
Trong những năm qua, huyện Cư Kuin đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng".

Công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua từng bước được đổi mới, thiết thực và hiệu quả. Nội dung các phong trào thi đua phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Hình thức phát động phong trào thi đua ngắn gọn và thiết thực, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp, được mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Hằng năm, UBND huyện, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã tổ chức phát động thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị từng năm, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua dạy tốt – học tốt, phong trào xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đoàn thể vững mạnh. Từng phong trào thi đua đều có hướng dẫn với các biểu điểm, các tiêu chuẩn cụ thể. Hằng năm, huyện Cư Kuin đều tiến hành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương đơn vị tiên tiến, khen thưởng kịp thời người lao động trực tiếp, quần chúng nhân dân có thành tích xuất sắc. Các phong trào thi đua đã được các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân trong huyện hưởng ứng thực hiện, mang lại hiệu quả to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tuổi trẻ huyện Cư Kuin hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Tuổi trẻ huyện Cư Kuin hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Phong trào thi đua trong khối các cơ quan xây dựng Đảng được đẩy mạnh, gắn với những tiêu chuẩn cụ thể của việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Từ đó, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh có chuyển biến mạnh mẽ. Hằng năm số đảng bộ, chi bộ cơ sở trong sạch vững mạnh đạt trên 80%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 87%. Các phong trào thi đua của khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cũng được đẩy mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Tiêu biểu như phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với xây dựng nông thôn mới; Đoàn Thanh niên với các phong trào “4 đồng hành với thanh niên trên đường lập thân, lập nghiệp”, “Tuổi trẻ rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”; Hội Phụ nữ với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “phong trào 5 không, 3 sạch”. Đặc biệt, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, “Đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng” của Hội Nông dân đã đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Cùng với đó, phong trào thi đua của các khối kinh tế tổng hợp, tài chính ngân hàng, khối các cơ quan văn hóa - xã hội, khối nội chính, khối xã và khối các doanh nghiệp cũng đã  tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Trong 5 năm qua, kinh tế của huyện phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 11,25%; thu nhập bình quân đầu người đạt 50,18 triệu đồng/người/năm. Năm 2015, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện hơn 5.210 tỷ đồng, đạt hơn 130% kế hoạch. Liên tục trong 5 năm, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện đều đạt và vượt so với chỉ tiêu được giao. Phong trào xây dựng thôn, buôn, cơ quan văn hoá, gia đình văn hóa phát triển mạnh mẽ.  Đến nay, tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa chiếm 75%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa chiếm 88%; thôn, buôn đạt danh hiệu văn hóa chiếm 57%. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được duy trì tốt. Chất lượng khám, chữa bệnh luôn được quan tâm. Tinh thần thái độ phục vụ người bệnh không ngừng được cải thiện và nâng cao. Bệnh viện Đa khoa huyện được nâng cấp với quy mô 130 gường bệnh; 100% số xã đã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Ngành giáo dục đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dạy tốt và học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương. Trong 5 năm qua, toàn huyện có 975 lượt giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 85 lượt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 3 lượt giáo viên giỏi cấp quốc gia, có 18 tập thể đạt danh hiệu “Lao động xuất sắc”, 51 tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến, có 7 lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 470 lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và 3.938 lượt cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Phong trào thi đua “Học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”", phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Thi đua quyết thắng” không ngừng được đổi mới và đi vào chiều sâu, tạo động lực giúp lực lượng vũ trang huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định, quốc phòng được giữ vững.

Từ các phong trào thi đua 5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Cư Kuin đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành của Trung ương tặng 8 bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh tặng 37 bằng khen. Trên 139 lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, danh hiệu chiến sĩ thi đua. Qua tổng kết các phong trào thi đua của huyện trong 5 năm qua, Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin đã tặng và khen thưởng cho 1.716 lượt tập thể và 9.998 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Hồng Khanh

,