580 doanh nghiệp dân doanh đăng ký thành lập mới
Cập nhật lúc 15:17, Thứ Năm, 04/07/2019 (GMT+7)
.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh có 580 doanh nghiệp dân doanh đăng ký thành lập mới.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 8.650 doanh nghiệp đang hoạt động. Việc phát triển doanh nghiệp đã thu hút một lượng vốn đáng kể trong dân cư vào sản xuất kinh doanh và giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp năm 2018. 

Thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2541/KH-UBND ngày 3-4-2019 thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1-1-2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; trong đó đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa... để các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lê Hương

 

 

,