Hơn 12.900 tỷ đồng đầu tư công năm 2021
Cập nhật lúc 16:36, Thứ Ba, 29/09/2020 (GMT+7)
.
Theo kế hoạch của UBND tỉnh về đầu tư công năm 2021, nhu cầu vốn thực hiện các dự án từ nguồn ngân sách tỉnh và Trung ương là 12.909 tỷ đồng.
 
Cụ thể, nguồn vốn Trung ương hơn 7.452 tỷ đồng, trong đó, các dự án chuyển tiếp hơn 1.320 tỷ đồng, dự án khởi công mới hơn 5.708 tỷ đồng, các chương trình mục tiêu quốc gia 423 tỷ đồng. Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh, dự kiến sẽ bố trí 5.457 tỷ đồng, trong đó, các dự án chuyển tiếp 1.600 tỷ đồng, dự án khởi công mới 3.420 tỷ đồng, các chương trình mục tiêu quốc gia 437 tỷ đồng. Số vốn này sẽ ưu tiên cho các dự án đã hoàn thành, dự án chuyển tiếp theo tiến độ, thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, đối ứng cho các dự án ODA. Sau khi bố trí đủ cho các nhóm dự án trên thì mới bố trí cho những dự án khởi công mới.
 
Thi công đường Hồ Chí Minh tuyến tránh Ea Drăng, huyện Ea H'leo
Thi công đường Hồ Chí Minh tuyến tránh thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'leo
 
Hiện, tỉnh đang xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, tuy nhiên, Trung ương chưa có thông báo về danh mục dự án, số vốn cụ thể và cơ chế của địa phương. Do đó, UBND tỉnh đã kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy định về tiêu chí, định mức và thông báo kế hoạch vốn trung hạn để triển khai thực hiện.
 
Minh Thông
,