Rà soát dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
Cập nhật lúc 16:51, Thứ Tư, 12/06/2019 (GMT+7)
.

UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các ban, ngành hữu quan và các địa phương rà soát lập danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với các dự án đủ điều kiện phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất thì thực hiện theo Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 4-6-2019 của UBND tỉnh.

a
Công trình cấp nước sinh hoạt xã Bông Krang, huyện Lắk. (Ảnh minh họa)

Đối với dự án chưa đủ điều kiện lập danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo các thủ tục, đăng ký các dự án đầu tư phát triển khu đô thị, khu dân cư, dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh vào danh mục dự án cần thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai; tổng hợp, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về đăng ký các dự án đầu tư phát triển khu đô thị, khu dân cư, dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh vào chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh hằng năm và theo giai đoạn…

Thúy Hồng

 

 

,