Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản được hỗ trợ cao nhất 10 tỷ đồng
Cập nhật lúc 21:23, Thứ Năm, 11/07/2019 (GMT+7)
.
Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa IX vừa thông qua Nghị quyết quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, chủ trì liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn liên kết (chỉ áp dụng đối với xây dựng liên kết theo chuỗi giá trị mới), tối đa 300 triệu đồng, bao gồm tư vấn, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường.
 
Đối với dự án liên kết sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết, bao gồm nhà xưởng, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng/dự án liên kết.
 
Hội thảo đầu bờ, hướng dẫn quy trình trồng và chăm sóc giống ngô lai cho bà con nông dân. (Ảnh minh họa)
Hội thảo đầu bờ, hướng dẫn quy trình trồng và chăm sóc giống ngô lai cho bà con nông dân. (Ảnh minh họa)
 
Ngoài phần hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết, các bên tham gia liên kết còn được hỗ trợ để xây dựng mô hình khuyến công; đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường; hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt (thời gian hỗ trợ tối đa không quá 3 vụ hoặc 3 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm); hỗ trợ tối đa 40% chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật  mới và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi (mức hỗ trợ không quá 400 triệu đồng/mô hình). 
 
Đối tượng áp dụng là nông dân, chủ trang trại, người được ủy quyền đối với hộ nông dân, tổ hợp tác; cá nhân, người được ủy quyền đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình đăng ký kinh doanh; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; doanh nghiệp.
 
Kinh phí đầu tư, hỗ trợ các nội dung theo nghị quyết này được sử dụng lồng ghép từ nguồn ngân sách của Trung ương, của tỉnh thông qua thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư; Chương trình, dự án về khuyến nông; Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đối với hợp tác xã và nguồn vốn từ các chương trình, dự án hợp pháp khác.
 
Lan Anh
 
 
,