Multimedia Đọc Báo in

Chuyển biến tích cực sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

12:47, 18/08/2021

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh Đắk Lắk có cách làm sáng tạo, phù hợp, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, nhân lên những người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh.

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Những nội dung cơ bản về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12/2023 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân, viên chức, lao động, khẳng định vai trò, vị trí của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh tình hình mới với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.