Học Bác để lòng trong sáng hơn…
Cập nhật lúc 08:52, Thứ Ba, 29/10/2019 (GMT+7)
.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Từ đó, nhiều mô hình hay, tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác đã lan tỏa sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực trong đời sống xã hội.

Thực hiện: Lan Anh – Hoàng Gia – Như Quỳnh – Vạn Tiếp

 

,