Sắp xếp mạng lưới trường lớp gắn với nâng cao chất lượng giáo dục
Cập nhật lúc 09:59, Thứ Hai, 16/09/2019 (GMT+7)
.

Thực hiện Quyết định số 877/QĐ-UBND của UBND tỉnh về Đề án sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều địa phương triển khai với những cách làm khác nhau, thu được hiệu quả mà không mang đến những xáo trộn…

 


Nguyễn Gia (thực hiện)

 

,