Hoàn gần 76 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử
Cập nhật lúc 23:02, Thứ Ba, 09/07/2019 (GMT+7)
.

Cục Thuế tỉnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019 ngành Thuế đã ban hành 22 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng, với tổng số tiền gần 76 tỷ đồng, bằng 271% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, hoàn thuế trước, kiểm tra sau 19 hồ sơ, với số tiền gần 74,4 tỷ đồng, chiếm 98% tổng số tiền hoàn thuế; kiểm tra trước, hoàn thuế sau 3 hồ sơ, với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, chiếm gần 2% tổng số tiền hoàn thuế.

Kiểm tra hoạt động kê khai dịch vụ thuế điện tử tại một doanh nghiệp ở huyện Lắk
Kế toán một doanh nghiệp ở huyện Lắk kiểm tra tình hình việc thực hiện nghĩa vụ thuế của đơn vị trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử

Đáng chú ý là tất cả số tiền thuế giá trị gia tăng nói trên đều được hoàn theo phương thức điện tử vào tài khoản của người nộp thuế đã đăng ký trước đó.

Thanh Hường

,