Chậm giải ngân vốn Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả"
Cập nhật lúc 17:55, Thứ Năm, 22/10/2020 (GMT+7)
.

Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh cho biết, tính đến cuối tháng 9-2020, toàn tỉnh mới giải ngân được 9,95 tỷ đồng trong tổng số trên 88,69 tỷ đồng nguồn vốn kế hoạch Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2020 (đạt tỷ lệ 11,2%).

Cụ thể, hợp phần cấp nước nông thôn mới chỉ giải ngân được 9,06 tỷ đồng; hợp phần vệ sinh nông thôn 890 trệu đồng. Nguồn vốn còn lại đã được chuyển cho các đơn vị thực hiện chương trình của tỉnh.

4234
Cán bộ Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh khảo sát tình trạng hoạt động của CTCN xã Ea Hồ (huyện Krông Năng)

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành thi công công trình cấp nước (CTCN) xã Tân Tiến (huyện Krông Pắc) và đang tổ chức đấu nối đồng hồ, nghiệm thu kỹ thuật; tiếp tục triển khai thi công CTCN xã Dang Kang (huyện Krông Bông) và đang chuẩn bị hồ sơ đầu tư 5 tiểu dự án: nâng cấp, sửa chữa các CTCN xã Ea Hồ (huyện Krông Năng), xã Ea Bar (huyện Buôn Đôn), thị trấn Krông Kmar (huyện Krông Bông), xã Ea Ral (huyện Ea H’leo) và xã Bình Hòa (huyện Krông Ana); triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, ký hợp đồng xây lắp và thi công 47 công trình cấp nước và vệ sinh trường học...  

Nguyễn Xuân

 

,