Phấn đấu 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý theo cơ chế một cửa điện tử liên thông
Cập nhật lúc 22:21, Thứ Ba, 06/08/2019 (GMT+7)
.

Chiều 6-8, Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử trong 7 tháng đầu năm và đề ra giải pháp thực hiện thời gian tới. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Tuấn Hà chủ trì Hội nghị.

Trong những tháng đầu năm 2019, việc triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh đã đạt một số kết quả tích cực. Đến nay, 100% cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện đã có hệ thống mạng nội bộ; 100% cơ quan nhà nước có kết nối Internet băng thông rộng; tỷ lệ máy tính trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) ở cấp tỉnh và cấp huyện đạt 100%, cấp xã đạt 84%. Đồng thời, 100% các cơ quan, đơn vị sử dụng phần mềm quản lý kế toán tài chính; 19/19 sở, ban, ngành và 15/15 UBND cấp huyện có cổng/ trang thông tin điện tử; hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh có 84 cơ quan, đơn vị sử dụng, trong đó có 44.016 tài khoản thư điện tử công vụ của CBCCVC sử dụng trao đổi thông tin trong công việc.

Đối với việc triển khai, sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành (iDesk) và chữ ký số, đến thời điểm hiện tại, phần mềm iDesk đã kết nối liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia đảm bảo công tác gửi văn bản liên thông 4 cấp chính quyền (từ cấp xã đến Trung ương); tích hợp thành công tính năng ký số cho Hệ thống iDesk, Hệ thống dịch vụ hành chính công tích hợp Một cửa điện tử liên thông (iGate) và đã có 1.933 chữ ký số được cấp phát cho tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, Hệ thống iGate đã cung cấp 1.687 dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận 156.815 hồ sơ và đã giải quyết 151.170 hồ sơ theo cơ chế một cửa điện tử liên thông…

P
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại hội nghị. 

Hội nghị cũng nêu lên những vướng mắc cần khắc phục trong triển khai xây dựng chính quyền điện tử, đó là: khoảng 30% máy tính đã được trang bị từ lâu, xuống cấp chưa đáp ứng được yêu cầu triển khai các ứng dụng phục vụ công tác quản lý; khoảng 50% máy tính không được cài đặt các phần mềm chống virus hoặc chỉ được cài đặt sử dụng phần mềm miễn phí, ẩn chứa nhiều nguy cơ mất an toàn dữ liệu trong thực hiện trao đổi công vụ; lực lượng cán bộ chuyên trách/phụ trách công nghệ thông tin (CNTT) tại các cơ quan đơn vị vừa yếu vừa thiếu; lãnh đạo một số đơn vị chưa thực sự quan tâm tới việc ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc...

Ban Chỉ đạo cũng xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó chú trọng hoàn thiện môi trường pháp lý về CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; thay đổi phương pháp làm việc thông qua việc ứng dụng CNTT (sử dụng văn bản điện tử, cung cấp dịch vụ công mức 3, 4, sử dụng chữ ký số); đào tạo và phát triển nhân lực CNTT cả về quản lý, triển khai và ứng dụng; mở rộng triển khai hệ thống Phần mềm quản lý văn bản và điều hành iDesk đến cấp xã và các đơn vị sự nghiệp liên quan nhằm tin học hóa công tác hành chính của từng cơ quan, đơn vị; tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức đến toàn thể CBCCVC, doanh nghiệp và người dân. Phấn đấu đạt mục tiêu 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị được tiếp nhận, xử lý theo cơ chế một cửa điện tử liên thông; ít nhất 30% được cung cấp, tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 10% trực tuyến ở mức độ 4...

 Lãnh đạo VNPT Đắk Lắk
Lãnh đạo VNPT Đắk Lắk nêu ý kiến tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Tuấn Hà nhấn mạnh, xuyên suốt từ nay đến năm 2025, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến huyện phải quyết tâm thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ và các chương trình công tác đã đề ra trong xây dựng chính quyền điện tử, đặc biệt phải có giải pháp để người dân và doanh nghiệp sử dụng chính quyền điện tử; đặt an toàn thông tin là nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt hàng đầu ngay bây giờ và cả giai đoạn. Đồng chí cũng yêu cầu tổ giúp việc phân công các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách các sở, ngành và địa bàn cụ thể để đôn đốc, giám sát việc xây dựng chính quyền điện tử đạt hiệu quả, mục tiêu đề ra.

Kim Oanh

 

,